LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

Q-Sign

อีเมล พิมพ์ PDF
Q-Sign_present-rgb-01

digital Signage Manager Program
โปรแกรมสำหรับจัดการระบบประชาสัมพันธ์บนจอภาพ
ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลให้กับจอภาพได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย

digital Signage Manager Program
โปรแกรมสำหรับจัดการระบบประชาสัมพันธ์บนจอภาพ
ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลให้กับจอภาพได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย

download Brochure