LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

FO-PASS-AD

อีเมล พิมพ์ PDF
FO_PASS_AD_-_a4-01

1. FO-PASS-AD คืออะไร

FO PASS AD คือระบบการจัดเก็บข้อมูลการเข้าและออกโรงเรียนของนักเรียนเพื่อเก็บสถิติการมาโรงเรียน การขาดโรงเรียน และทำการแจ้งเตือนไปแก่ผู้ปกครองของนักเรียนผ่านระบบส่งความทาง Line

download more detail