LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

ศอ.6 MOU 9 หน่วยงาน ต้านภัยมะเร็งเต้านม

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 7 ตุลาคม 2558  นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว งานรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขยายเครือข่าย “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” ครั้งที่ 7  ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกัน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU 9 หน่วยงาน ได้แก่  เทศบาลนครขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น  ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น  บริษัทขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค จำกัด (เคทีวี)  บริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพูเป้าหมายในการ MOU เพื่อสนับสนุนช่องทางด่วนในการตรวจ วินิจฉัย รักษา สำหรับผู้ป่วยสมาชิกชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู ที่ได้รับการส่งต่อจากชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู และสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านภัยจากมะเร็งเต้านม รวมถึงการเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจคัดกรอง เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก  และจะจัด “งานขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 7  ภายใต้แนวคิด “WE AWARE CARE HOPE”  วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558  เวลา 10.30 – 20.00 น.  ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ที่มา ศูนย์อนามัยที่6 ขอนแก่น

 

6MOU