LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

ตำแหน่งป้ายบิลบอร์ดแห่งใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
เป็นป้ายโครงเหล็กขนาด 7.3 *18.4 เมตร ครอบคุมพื้นที่สี่แยกอนามัยแม่และเด็กใกล้ๆ กับโรงพยาบาลขอนแก่น เหมาะสำหรับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งขนาดใหญ่กินมุมมองพื้นที่ได้กว้าง ทำให้เปิดโอกาสทางธุรกิจได้สูงมั่นใจได้ว่าจะคุ้มกับการลงทุนอย่างแน่นอน
001
002