LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home

ติดตั้งป้าย LED พิมาน

อีเมล พิมพ์ PDF
บริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดได้เพิ่มจุดติดป้ายโฆษณา เป็นมัลติมิเดีย นั้นคือป้าย LED ที่ปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน จึงทำให้งานโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความสวยงามมากขึ้น และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ ทำให้การตลาดของบริษัทนั้นๆ ทำงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำหน้าบริษัทอื่นๆ
led1 led2