LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home จอ LED Oot Door

จอ LED แบบ Out Door

อีเมล พิมพ์ PDF
       Outdoor LED Displays
  Full Color  
  p10 mm  
  led_p10
    P10mm เหมาะสำหรับงานระยะใกล้ ระยะตั้งแต่  10 เมตร
 เป็นต้นไปจนถึง 100 เมตร เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความ
 ละเอียดสูง และงานที่มีคนเดินผ่านไปมาในระยะใกล้ๆ
 อ่านต่อ
 
 
  p12 mm  
  led_p12
    P12mm เหมาะสำหรับงานระยะใกล้ ระยะตั้งแต่  12 เมตร
 เป็นต้นไปจนถึง 120 เมตร เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความ
 ละเอียดสูง เหมาะสำหรับจอ LED ตั้งแต่ 4*3 เมตร เป็นต้นไป
 อ่านต่อ
 
 
  p16 mm
 
  led_p12
    P16mm เหมาะสำหรับงานระยะใกล้ ระยะตั้งแต่  12 เมตร
 เป็นต้นไปจนถึง 120 เมตร เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความ
 ละเอียดพอประมาณในระยะใกล้ เหมาะสำหรับจอ LED ตั้งแต่
 7*8 เมตร เป็นต้นไป
 อ่านต่อ