LOGO-FOCUS-AD
focus-khonkaen LOGO-FOCUS-AD-1 i---focus_logo
 

www.focusad-media.com

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home ทำไม่ต้องเลือกใช้จอ LED?

ทำไม่ต้องเลือกใช้จอ LED?

อีเมล พิมพ์ PDF
       LED คืออะไร ?
     

  LED ย่อมาจาก light-emitting diode หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยก็คือไดโอดเปล่งแสง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  และจะปล่อยแสงสว่างออกมา  โดยมีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงโดยตรง  แสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนำสีของ  แสงที่เปล่งออกมานั้น  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวนำที่ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อ  เทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถึง 100,000 ชั่วโมงต่อ  หลอด  LED จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้ผลิตป้ายไฟอักษรวิ่ง  ป้ายสัญญาณไฟจราจร  รวมถึงป้ายโฆษณา  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ


เทคโนโลยีการผลิตจอ LED

มีการควบคุมการแสดงผลของสีและการปรับแสงจากข้อมูลที่ส่งให้ภาพที่สวยสมจริง (Dynamic Contrast) การออกแบบวงจรให้สามารถตรวจเช็ความเสียหายและส่งค่ากลับมายังส่วนควบคุม (Fault Alarm) การปรับสีหลังการใช้งานโดยใช้กล้องวัดแสงวัดค่าของสีแต่ละ Module และปรับให้มีความใกล้เคียงกัน (Brightness Calibration)

 

คุณสมบัติพิเศษของจอ LED

1. จุดภาพแต่ละภาพห่างกัน 16 มิลลิเมตร โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของจุดภาพ โดยเป็นแบบ Virtual Pixel Series

2. ในแต่ละจุดภาพใช้หลักการผสมสีของหลอด 3 สี ได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว(Green) และ สีน้ำเงิน (Blue)

3.  และสามารถแสดงจำนวนสี ทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า 281.4 ล้านล้านสี

4.  จอแสองภาพต้องถูกออกแบบให้เป็นแบบมาตรฐาน และสามารถกันน้ำและฝุนละอองได้

5.  จอแสดงแสดงภาพต้องสามารถแสดงได้ทั้งภาพสีจริง ภาพเคลือนไหว และตัวอักษร โดยสามารถแบ่งส่วนแสดงภาพสมจริงและตัวอักษรสมจริง

6.  จอแสดงภาพมีความสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 NIT

7.  จอแสดงภาพสามารถปรับความสว่างของจอ LED ได้โดยอัตโนมัติ เมือแสงจากภายนอกเพิ่มขึ้น ความสว่างของจอ LED จะได้ปรับเพิ่มขึ้นเอง และเมือแสงภายนอกลดลงความสว่างของจอ LED จะปรับลดลง

8.  สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิ  0 ˚c ถึง + 75 ˚c

 

Software ควบคุมระบบจอ LED

 1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุมหลัก และสามารถรองรับไฟล์ที่เป็นประเภท MPEG-1, MPEG-2 ,PEG-3,MP3,MOV,BMP,JPEG,TXT เป็นต้น
 2. รับสัญญาณ input จากกล้องหรือเครื่องเล่น DVD ได้
 3. สั่งเปิด-ปิด ป้ายหรือตั้งเวลาการเล่นล่วงหน้าได้
 4. แสดงข้อความอักษรวิ่งซ้อนในภาพนิ่งหรือภาพเลื่อนไหวได้
 5. สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ได้

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของจอแต่ละชนิด


ชนิดของจอ

ข้อดี

ข้อเสีย

 

 

Projector

 1. ราคาถูก ประหยัด
 2. เคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

 1. อายุการใช้งานสั้น
 2. ระยะการมองเห็นได้ไม่ไกล
 3. ไม่สามารถใช้ในพื้นทีที่มีแสงสว่างมากๆได้
 4. ภาพไม่ชัดเจน,เบลอ

 

 

LCD/PLASMA

 1. ชัดเจน
 2. สามารถเลือกขนาดจอได้
 1. ราคาแพง
 2. ใช้กระแสไฟฟ้ามาก
 3. อายุการใช้งานสั้น
 4. ระยะมองเห็นได้ไม่ไกล
 5. ไม่สามารถใช้งานติดต่อกันเป็นเวลายาวนานได้

 

 

LED

 1. ชัดเจน
 2. ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย
 3. สามารถเลือกขนาดจอได้
 4. อายุการใช้งานยาวนาน
 5. ให้ความสว่างมากในระยะที่มองเห็น
 1. ราคาแพง